NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ 1. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL ERİŞİMİ   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

16 OCAK 2019, ÇARŞAMBA   

21

1. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

06.11.2009 - 08.11.2009 (ANTALYA)

 

»KONULAR
»DÜZENLEME KURULU
»DANIŞMA KURULU

 

Genel Bilgiler

Ülkemizdeki  yatırımların  büyük  bir  bölümünün  yer  aldığı  inşaat  mühendisliği  alanında,  nitelikli  uygu-lamalar  ancak  çağdaş  bir  eğitim  düzeni  içinde  çalışan  eğitim  kurumlarınca  iyi  düzeyde  yetiştirilen  bir mühendis  kadrosu  tarafından  gerçekleştirilebilecektir.  Bir  yandan  teknolojideki  hızlı  gelişim,  diğer yandan  sayıları  artan  üniversitelerimizin  durmadan çoğalan,  biçim  ve  boyut  değiştiren  sorunları, bugünkü mühendislik eğitiminin ne denli nitelikli ve çağdaş olduğunu tartışmaya açmaktadır.

Günümüzün ve yakın geleceğin koşulları, düşünebilen, araştırabilen, çözüm üretebilen ve eksiklerini kendi tamamlayabilen mühendisleri gerektirmektedir. Küreselleşme, sınır aşan mühendislik, sanayileşmede yeni aşamalar, iletişim araçlarının hızlı gelişimi, ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimler ülkemizde inşaat mühendisliği  alanını  önemli  ölçülerde  etkilemektedir.  Bunun  sonucu  olarak  inşaat  mühendisliğinde kapsam, içerik, yöntem ve nitelik değişimleri; öğrenci niteliğindeki değişimler; öğretim yöntem, araç ve olanaklarındaki  değişimler;  eğitim  politikalarındaki  değişiklikler  Türkiye`deki  inşaat  mühendisliği eğitiminin de geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

İnşaat  Mühendisleri  Odası  Antalya  Şubesi,  düzenlediği  "1.  İnşaat  Mühendisliği  Eğitimi Sempozyumu"nda,  Türkiye`deki  inşaat  mühendisliği  eğitiminin  bugünkü  ve  yakın  gelecekteki  duru-munun,  sorunları  ile  bunların  çözümüne  yönelik  arayış  ve  açılımların  geniş  kapsamda  ele  alınması amaçlanmaktadır.  Sempozyum  bildirili  katılımcıların  sunum  yapacakları  sözlü  oturumlar  ve  çağrılı konuşmacıların  yer  alacağı  özel  oturumlardan  oluşacaktır  . İnşaat  mühendisliği  alanındaki  tüm  pay-daşlarımızı  İnşaat  Mühendisliği  Eğitimi  Sempozyumu`na  katılmaya  ve  sorunların  çözümüne  öneriler geliştirilmesi için katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

 
 
  

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:

Tümü

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ 2. SEMPOZYUMU
   23.09.2011 - 24.09.2011
   (Muğla)

1. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
   06.11.2009 - 08.11.2009
   (ANTALYA)

3.İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM SEMPOZYUMU
   08.01.2016 - 09.01.2016
   (ANKARA)

4. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
   17.11.2017 - 18.11.2017
   (İZMİR)

Sayfayı Yazdır