NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ “İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İŞYERİ TESCİL BELGELERİ 2016 İÇİN DÜZENLEME İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. YENİ YILDA YENİLEME İŞLEMLERİNİ YAPMAYANLARIN İTB LER 1 OCAK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE PASİF DURUMA DÜŞECEKTİR.” ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

25 NİSAN 2019, PERŞEMBE   

15

“İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İŞYERİ TESCİL BELGELERİ 2016 İÇİN DÜZENLEME İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. YENİ YILDA YENİLEME İŞLEMLERİNİ YAPMAYANLARIN İTB LER 1 OCAK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE PASİF DURUMA DÜŞECEKTİR.”

    Yayına Giriş Tarihi: 13.12.2015   Güncellenme Zamanı: 13.12.2015 15:27:45  Yayınlayan Birim: SAMSUN ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 13.12.2015 15:27:35

Yeni yılda BÜRO TESCİLLERİNİ `nin yenileme işlemlerini yapmayanların İTB leri 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle PASİF duruma düşecektir

"İnşaat Mühendisleri Odası İşyeri Tescil Belgeleri 2016 için düzenleme işlemleri başlamıştır. Yeni yılda yenileme işlemlerini yapmayanların İTB ler 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle PASİF duruma düşecektir."

 

 

Onay Ücreti SİM 350.-TL,İT    B 750.-TL

Gerekli Belgeler (Şahıs) :

Vergi Levhası

Vergi Dairesinden aktif vergi mükellefi olduğuna dair "FAAL MÜKELLEF" yazısı

 

Gerekli Belgeler (Şirket ):

Vergi Levhası

Vergi Dairesinden aktif vergi mükellefi olduğuna dair "FAAL MÜKELLEF" yazısı

Ticaret Sicil Müdürlüğü`nden güncel sermaye dağılımını gösterir belge

 

KONU İLE İLGİLİ OLARAK

 

 

Resmi Gazetenin 03 Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı nüshasında yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği`nin 57. ve 58. maddelerinde yapılan değişikliklerde "…………. Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve Mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekir. ………." İfadesi tekraren hüküm altına alınmıştır. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 01 Ağustos 2013 tarih ve 84492432 / 6582 sayılı yazılarıyla Valiliklere yazdığı 2013 / 25 Genelge ile Ruhsat Sürecinde Yapı Denetim Kuruluşlarının yapacağı işlemleri tekraren sıralamış ve 11.Maddesinde " Yapı Denetim Kuruluşları, ilgili meslek odasına büro tescilini yaptırmayan proje müelliflerinin projelerini kabul etmeyecektir. İlgili İdareler de bu kontrolleri yapacaktır." Denilmektedir.

– - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesindeki "Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen mimar ve mühendislerin işlemleri tazmin ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulur." Hükmü saklıdır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri uyarınca proje müellifliği üstlenen mühendis ve mimarların ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları ve büro tescillerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu zorunluluk; T.C. Danıştay Altıncı Dairesinin Esas No:2012/2874 Karar No:2014/ 3448 de "……Türkiye`de mühendislik ve mimarlık mesleğini yürütebilmek için meslek mensuplarının uygun meslek odalarına kayıtlı olmaları ve her yıl büro tescillerini yenilemeleri gerektiğinden ve bunun aksine davrananların mesleklerini ve sanatlarını icra edebilmeleri mümkün olmadığından……." İfadesiyle de karar altına alınmıştır

 

Bilgilerinize sunarız.


Okunma Sayısı: 180

Samsun Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır