NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ 16. OLAĞAN GENEL KURULU 20-21 ŞUBAT 2016 CUMARTESİ GÜNÜ ŞUBE HİZMET BİNASI VE EĞİTİM MERKEZİNDE YAPILDI. ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

22 MAYIS 2019, ÇARŞAMBA   

33

16. OLAĞAN GENEL KURULU 20-21 ŞUBAT 2016 CUMARTESİ GÜNÜ ŞUBE HİZMET BİNASI VE EĞİTİM MERKEZİNDE YAPILDI.

    Yayına Giriş Tarihi: 23.02.2016   Güncellenme Zamanı: 23.02.2016 17:17:48  Yayınlayan Birim: SAMSUN ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 23.02.2016 17:20:15

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ 16.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULUNU TAMAMLADI

 16. Olağan Genel Kurulu  20-21 Şubat 2016 Cumartesi günü Şube Hizmet Binası ve Eğitim Merkezinde  yapıldı.

             Başkanlığını Hüseyin TÜFEK`in yaptığı DİVAN

 

Divan Başkan Yardımcısı           : Ali Gültekin EKMEKÇİOĞLU

Divan Başkan Yardımcısı           : İbrahim TİMUR

Yazman                                       : Güvenç METİN

Yazman                                       : Reyhan YILMAZ`dan oluştu.

 

15.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cevat ÖNCÜ, Genel kurula hitaben yaptığı konuşmada;

 

"GÜVENLİK EN BÜYÜK SORUN VE GÜNDEM OLDU"

 

Ülkemizin; Güvenlik başta olmak üzere son derece sıkıntılı bir süreçten  geçmekte olduğu hepimizin malumlarıdır. Her gün onlu sayılarla ifade edildiği şekilde birçok insanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız.

Nereden kurgulanmış ve ne amaçla yapılmış olursa olsun, her türlü terör olayını,  nefretle kınıyor, Ülkemizin en kısa sürede bu kaotik ortamdan kurtulmasını diliyoruz.

"KAMU KURUMU  NİTELİĞİNDE MESLEK  KURULUŞU GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

 

İMO gerekli fiziki ve kurumsal yapısını geliştirmiş ve daha donanımlı hale gelmişken, yapı ve mesleki gelişim konularında etkin ve üretken tavırlar geliştirebileceğimiz son dönemlerde , maalesef mesleki denetim yetkisinin elimizden alındığı, oda- üye ilişkilerinin zayıflatılmaya çalışıldığı, Kamu Kurumu Niteliğimizin görmezden gelindiği, Mühendislik ve Mimarlık hizmetlerinin adeta formaliteye dönüştürülmeye çalışıldığı bu günlerde, neredeyse sadece kaşe ve imzalarımıza gerek duyulan teknik elemanlar olarak görülme noktasına doğru gidilmektedir. Bu durumu, ardı ardına çıkartılan yönetmeliklerin içerik ve detaylarında görmekteyiz.

Söylem ve eylemlerimizde;   "Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu"   olma özelliğimiz,   kamu yararı ve mesleğin gelişimi, etik değerlerin korunması gibi temel konularda hassasiyetle hareket edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

"MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ SALT TİCARİ FAALİYET OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR"

 

Yapı Sektörünün en önemli aktörlerinden olan biz İnşaat Mühendislerinin, gerek     Proje Üretimi, gerek Yapı Üretimi, gerekse Yapı Denetimi sürecindeki etkin ve belirleyici olma  pozisyonumuz bilinçli şekilde azaltılmaya çalışılmaktadır. Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri serbest ticaret faaliyeti olarak lanse edilmekte, kaliteli mühendislik hizmeti ve yapı denetimi piyasa ekonomisi anlayışına kurban edilmektedir.

Her gün önemli sayıda can kayıplarının yaşandığı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı  konusunda sergilenen anlayış ta yaklaşık aynı mantıktadır. İş kazaları konusunda Teknik Elemanlara son derece ağır sorumluluklar yüklenirken, olumsuzluk yaşandığında adeta yakasından tutularak cezalandırılacak insanlar olarak görülmekte, buna karşın  meslektaşlarımız son derece düşük ücretlerle şantiyelerde ağır sorumluluklar altına girebilmektedirler.

 

"YASALAR  SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK VE UYGULANABİLİR NİTELİKTE YENİDEN DÜZENLENMELİ"

 

Kamu İhale Yasasında, İmar Yasasında, Yapı Denetim Yasasında , İş Güvenliği  Yasası ve ilgili yönetmeliklerinde defalarca yapılan değişikliklere rağmen, teknik doğrular ve kamu yararı bakımından  arzulanan düzeye ulaşılabilmiş değildir.  Mevcut anlayış ve bakış açısı ile ulaşılabilmesi de mümkün görünmemektedir.

Gelişmiş ülkelerdeki  Mevcut Müteahhit Sayıları ile ülkemizi karşılaştırdığımızda, Türkiye`de en kolay yapılabilecek mesleklerden birinin müteahhitlik olduğu açıkça görülmektedir. Gerekli eğitim, bilgi ve deneyim aranmaksızın, özel sektörde müteahhitlik yapılabildiği sürece, Müteahhitlik Meslek Yasası,  teknik eğitim, bilgi, birikim ve deneyime dayanacak şekilde düzenlenmeden,  çıkarılacak yasa ve yönetmeliklerle yapı üretim ve denetim sürecinde gerekli kalite ve güvenlik kriterlerine ulaşılabilmesi mümkün olamayacaktır.

 

Meslek alanımızdaki ve yapı sektörü içerisindeki sorunların azaltılabilmesi ve çözülebilmesi için; 

-          Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin formaliteye dönüştürülme anlayışından vazgeçilmeli

-          İmar ve şehirleşme alanlarındaki çalışmaların rant esaslı kurgulanma anlayışından vazgeçilmeli

-          Müteahhitlik alanındaki başı boşluğun ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı

-          Odalarımızın, mühendislik hizmetleri ve imar alanı ile ilgili daraltılan yetkileri gereği gibi yeniden düzenlenmeli

-          Gerekli alt yapı ve öğretim kadroları oluşturulmadan, neredeyse her şehirde mühendislik fakültesi açma anlayışından vazgeçilmeli

-          Devlet,  TOKİ uygulamaları ile piyasada rekabet etmek yerine,  salt sosyal konut ve ihtiyaçlara dönük pozisyona çekilmeli

-          Meslek alanımızda yapılacak yasa ve yönetmelik değişiklikleri öncesi Meslek Odalarımızın görüş ve önerileri alınarak sürece katkı ve katılımları sağlanmalı.

 

 

 

 

"SİYASET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

                Odalarımızı ve bizleri "siyaset yapıyorlar" söylemi ile sürekli eleştirenlere cevabımız şudur ki; 

 

" Evet biz siyaset yapıyoruz. Ama mesleğimizin ve kamu yararının siyasetini yapıyoruz. Ülke ve kent kaynaklarımızın doğru planlanmasının ve doğru kullanılmasının siyasetini yapıyoruz. Bunu yaparken de yönetim kademelerinde hangi siyasi anlayışın ve kimlerin olduğuna bakmaksızın hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz."

"MESLEĞİMİZE VE ODAMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Odalarımızın etkisizleştirilmeye çalışıldığı ve mesleğimizin itibarsızlaştırılmak istendiği, imzamızın formaliteye dönüştürülmek noktasına gelindiği bu zorlu ve kritik dönemde,  oda-üye ilişkisi ve bağlılığımıza her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bakımdan, tüm üyelerimizi gelecek dönemde de mesleğimize ve odamıza sahip çıkma noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Dedi.

GENEL KURULA KONUK OLARAK KATILANLAR

 

  Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Mimar Sn. İshak MEMİŞOĞLU

- Ülkede yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi.

-Odaların işlevlerini yerine getirmesi, rant çevrelerini hesabına gelmediğini,

- Her kademede Meslektaşlarımızı kendi elemanları gibi görmeye devam ettiklerini söyledi.

 

 Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Sn. Mehmet ÖZDAĞ,

-Savaş şartlarını yaşayan bir toplum olduğumuzu,

-Güvenliğin en önemli gündem olduğunu,

Böyle bir ortamda mesleğin dahi yerine getirilemeyeceğini bunun için örgütlü mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB Samsun İKK Sekreteri Sn. Adnan KORKMAZ

- Dönem içerisinde Ülke Gündemi ve Mesleki Konular ağırlıklı olarak görüşlerini Kamuoyu ile paylaştıklarını,. Diğer Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte hareket ettik.

 

-Yöremizde yapılması planlanan Termik ve Nükleer santrallere karşı çıktıklarını,

Samsun-Bafra Kuş Cenneti sahil yolu projesine karşı çıktıklarını,

-Şehrimizi ilgilendiren konularda  II. Samsun KENT SEMPOZYUMU düzenlediklerini  söyledi

 

 

 

                        DİLEK TEMENNİLER BÖLÜMÜNDE

 

 İnş.Yük.Müh.Hasan KOÇ; Mühendislik Eğitimine vurgu yaptı, Uzmanlaşmanın şart olduğunu söyledi. Herkesin en iyi bildiği işi yapmasını gerektiğini söyledi. 

                        İnş.Müh.Bekir Bora KOCABAŞ; Müteahhitlik Meslek Yasasının acilen düzenlenmesi, sorumluluklarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

                        İnş.Müh. İbrahim Alaattin SAKA; Mesleki konularda ve uygulamalar hakkında görüşlerini anlattı.

 

 

İkinci gün yapılan seçimlerde

YÖNETİM KURULU

 

ASİL ÜYELER

 

YEDEK ÜYELER

1

31714

Cevat ÖNCÜ

 

1

Sibel ATILGAN

2

45423

Hüseyin TALAK

 

2

Fuat ÇİLİNGİR

3

41516

Zeki BAYRAK

 

3

Abdullah AYAYDIN

4

42197

Selim CAMADAN

 

4

Arda GÖKSE

5

55116

Yılmaz TÜFEK

 

5

Reyhan YILMAZ

6

33655

Arda KARABULUT

 

6

Güvenç METİN

7

72785

Serdar BEKTAŞ

 

7

Sertaç BOZ

Olarak,

 

GENEL MERKEZ DELEGASYONU

 

 

ASİL DELEGELER

 

YEDEK DELEGELER

1

A.Gültekin EKMEKÇİOĞLU

 

1

Fuat ÇİLİNGİR

2

Mustafa HATİPOĞLU

 

2

Mustafa ÖNAL

3

Necmeddin KOÇ

 

3

Yılmaz TÜFEK

4

Hamdi GÜLER

 

4

Dilek ÖZTÜRK

5

Cevat ÖNCÜ

 

5

Okan KOÇ

6

Salim AKBAŞ

 

6

Abdullah AYAYDIN

7

Coşkun KAYA

 

7

Erman ŞİMŞEK

8

Oğuz BURMA

 

8

Reyhan YILMAZ

9

Zeki BAYRAK

 

9

Serdar BEKTAŞ

10

Duran BELENE

 

10

Erdem ARSLAN

11

Selim CAMADAN

 

11

Gülden GÜREL

12

Hüseyin TALAK

 

12

Özlem DENİZ KARABULUT

13

Hüseyin TÜFEK

 

13

Onur GÜRKAN

     

 

 

Olarak Seçildiler.

 

 

 

 

 


Okunma Sayısı: 298

Samsun Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır