TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ ÜYE İŞLEMLERİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

24 EKİM 2020, CUMARTESİ   

42

ÜYE İŞLEMLERİ

 

Üyelik İşlemleri:

Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar için gerekli belgeler:

 •             Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz tarafından görülerek onaylanacaktır)

 •             Nüfus Cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (T.C. kimlik no`lu olacak)

 •     1 adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir)

• Kimlik ücreti 45.-TL (2020 yılı için),

 •             Üyelik işlemleri için bizzat başvurunun (vekaletle üyelik başvurusu kabul edilmemektedir) Şubelerimize/Temsilciliklerimize yapılması gerekmektedir.

 •             Üyelik başvuru sırasında üye aidatları Oda`ya başvuru tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

Yurtdışındaki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanların yukarıdaki belgelere ek olarak vermesi gerekli belgeler:

 •             YÖK diploma denklik belgesi (aslı üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz tarafından görülerek onaylanacaktır).

 •             Yurtdışındaki okula ait diplomanın Türkçe tercümesinin (aslı)

Öğrenci Üyelik:

•              Odamızın Öğrenci Üye Yönetmeliği 27 Nisan 2007 itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde yönetmeliğin 4-e maddesi gereği Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler şubelerimize/temsilciliklerimize öğrenci üye olmak için başvuruda bulunabilirler.

  

Öğrenci üyeliği için gerekli belgeler:

 •             Yeni tarihli öğrenci belgesi,

 •             Nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. kimlik no`lu),

 •             1 Adet fotoğraf,

 •             Öğrenci üye kayıt ücreti 2020 yılı için 5.-TL`dir.

 •             Yıllık öğrenci üyelik ödentisi, üye ödenti tutarının %5`dir.

 •             Şubelerimizden/temsilciliklerimizden temin edilecek olan öğrenci üyelik formu.

Kimlik Yenileme

 •             Kimlik yenileme formu,

 •             Bir adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir),

 •             T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

 •             2020 yılı kimlik ücreti olan 45.-TL`nin ödenmesi,

 •             Kimlik yenilenmesi halinde yıllık üyelik aidatı ile geçmişe dönük aidat borcu varsa tamamı tahsil edilir,

 •             İsim ve soyadı değişikliği yapan üyelerden, mahkeme kararı; ve yeni düzenlenmiş nüfus cüzdanı fotokopisi,

 Nakil İşlemleri (Şube değişikliği)

 •             Nakil işlemleri için Ek-1`deki nakil dilekçesi ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca üyelerimiz nakil talebinde bulunduğu şube hinterlandında adres beyan etmeleri koşuluyla http://www.imo.org.tr/uyegiris.php linkinden nakil başvurusunda bulunabilirler.

 •             Nakil talebinde bulunan üyemizin nakil istediği şube hinterlandı dışında aktif şantiye şefliği http://uyds.yigm.gov.tr/yds/rol/ziyaretci/RD_S_Z_L.jsf linkinden kontrol edilerek, önceki şube hinterlandında varsa şantiye şefliği sıfırlandıktan sonra nakil işlemi gerçekleştirilir.

Üyelikten Ayrılma İşlemleri

 •             Ek-2`deki kayıt kapatma dilekçesinin doldurulması.

 •             Üye kimlik kartının iade edilmesi, kimlik kullanım süresi dolsun veya dolmasın kimlik kartının kaybı halinde (Ek-3)`deki dilekçenin doldurulması,

 • Başvuru tarihi itibarıyla aidat borcunun bulunmaması (aidat borçları başvuru tarihi itibarıyla tahsil edilir, başvuru tarihinden sonraki ayların aidatı tahsil edilmez).

 

Üyelikten Ayrılanların Tekrar Üye Olma İşlemleri:

·      1 adet üye sicil fişi doldurması,

·      Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı tekrar üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz tarafından görülerek onaylanacaktır) 2020 yılı için geçerli olan 45,00TL kimlik ücretinin tahsil edilmesi,

·      1 adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir)

Üye Aidatları

•             Üye aidatlarının yıl içinde ödenmesi zorunludur. Borçlar Yasası gereği süresi içinde ödenmeyen aidatların tahsili geriye dönük 5 yıl dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu süreye cari yıl dahil değildir.

•             Üyelik ödentisi 2020 yılı için 19 TL/ay`dır. Üyelik aidatı başvuru tarihi itibariyle tahakkuk eder.

 •             Askerliğini bitirmiş kayıtlı üyelerden askerlik süresini gösterir terhis belgesi ibraz edilmesi koşuluyla askerlik sürelerinin tamamı boyunca üyelik ödentisi alınmaz.

•             İnşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapan üyeler, yüksek lisanslarını bitirmeleri koşuluyla 2 yıl süre ile sınırlı olmak üzere üyelik ödentisinin %50`sinden muaftır.

 •             Meslekte 40 yılını dolduran üyelerimizin geçmişe dönük aidat borçları varsa tahsil edilir, 40 yılını doldurduğu yıldan sonraki yılların üyelik aidatları tahakkuk ettirilmez.

 •             Meslektaşlarımız, http://www.imo.org.tr/uyegiris.php linkinden üye girişi yaparak internet üzerinden kredi kartıyla aidatlarını ödeyebilirler.

 •             Oda Yönetim Kurulu`nun 26 Mayıs 2015 tarih ve 22/1358 nolu kararı ile aidat borcu olmayan üyelerimiz "Ferdi Kaza Sigortası" kapsamına alınmıştır.

 

 

 

Dosyalar

EK-1 NAKİL DİLEKÇESİ (182 KB) (21.10.2015 10:17:37)

EK-2 ÜYELİKTEN AYRILMA DİLEKÇESİ (293 KB) (19.08.2019 16:17:20)

EK-3 ÜYELİKTEN AYRILANLARIN ÜYE KİMLİK KARTI KAYIPSA DOLDURACAKLARI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (93 KB) (21.05.2019 11:04:05)

EK-4 KİMLİK YENİLEME FORMU (225 KB) (30.01.2017 17:41:23)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.