NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ ÜYE İŞLEMLERİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

19 ŞUBAT 2019, SALI   

19

ÜYE İŞLEMLERİ

Üyelik İşlemleri:

Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar için gerekli belgeler:

• Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz tarafından görülerek onaylanacaktır)

• Nüfus Cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (T.C. kimlik no`lu olacak)

• 1 adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir)

• Kimlik ücreti 45.-TL (2018 yılı için),

• Üyelik işlemleri için bizzat başvurunun (vekaletle üyelik başvurusu kabul edilmemektedir) Şubelerimize/Temsilciliklerimize yapılması gerekmektedir.

• Üyelik başvuru sırasında üye aidatları Oda`ya başvuru tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

Yurtdışındaki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanların yukarıdaki belgelere ek olarak vermesi gerekli belgeler:

• YÖK diploma denklik belgesi (aslı üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz tarafından görülerek onaylanacaktır).

• Yurtdışındaki okula ait diplomanın Türkçe tercümesinin (aslı)

Öğrenci Üyelik:

 

  • Odamızın Öğrenci Üye Yönetmeliği 27 Nisan 2007 itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde yönetmeliğin 4-e maddesi gereği Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler şubelerimize/temsilciliklerimize öğrenci üye olmak için başvuruda bulunabilirler.

 

Öğrenci üyeliği için gerekli belgeler:

• Yeni tarihli öğrenci belgesi,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. kimlik no`lu),

• 2 Adet fotoğraf,

• Öğrenci üye kayıt ücreti 2018 yılı için 5.-TL`dir.

• Yıllık öğrenci üyelik ödentisi, üye ödenti tutarının %10`dur.

• Şubelerimizden/temsilciliklerimizden temin edilecek olan öğrenci üyelik formu.

Kimlik Yenileme

• Kimlik yenileme formu,

• Bir adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir),

• T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 2018 yılı kimlik ücreti olan 45.-TL`nin ödenmesi,

• Kimlik yenilenmesi halinde yıllık üyelik aidatı ile geçmişe dönük aidat borcu varsa tamamı tahsil edilir,

• İsim ve soyadı değişikliği yapan üyelerden, mahkeme kararı; ve yeni düzenlenmiş nüfus cüzdanı fotokopisi,

Nakil İşlemleri (Şube değişikliği)

• Nakil işlemleri için Ek-1`deki nakil dilekçesi ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca üyelerimiz nakil talebinde bulunduğu şube hinterlandında adres beyan etmeleri koşuluyla http://www.imo.org.tr/uyegiris.php linkinden nakil başvurusunda bulunabilirler.

• Nakil talebinde bulunan üyemizin nakil istediği şube hinterlandı dışında aktif şantiye şefliği http://uyds.yigm.gov.tr/yds/rol/ziyaretci/RD_S_Z_L.jsf linkinden kontrol edilerek, önceki şube hinterlandında varsa şantiye şefliği sıfırlandıktan sonra nakil işlemi gerçekleştirilir.

Üyelik Kaydının Kapatılması

• Ek-2`deki kayıt kapatma dilekçesinin doldurulması.

• Üye kimlik kartının iade edilmesi, kimlik kullanım süresi dolsun veya dolmasın kimlik kartının kaybı halinde gazete ilanı,

• Aidat borçları başvuru tarihi itibarıyla tahsil edilir, başvuru tarihinden sonraki ayların aidatı tahsil edilmez.

Kapalı Üyelik Kaydının Açılması

• Ek-3`deki kayıt açma dilekçesinin doldurulması.

• Aidat borcu başvuru tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir.

Üye Aidatları

• Üye aidatlarının yıl içinde ödenmesi zorunludur. Borçlar Yasası gereği süresi içinde ödenmeyen aidatların tahsili geriye dönük 5 yıl dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu süreye cari yıl dahil değildir.

• Üyelik ödentisi 2018 yılı için 19 TL/ay`dır. Üyelik aidatı başvuru tarihi itibariyle tahakkuk eder.

• Askerliğini bitirmiş kayıtlı üyelerden askerlik süresini gösterir terhis belgesi ibraz edilmesi koşuluyla askerlik sürelerinin tamamı boyunca üyelik ödentisi alınmaz.

• İnşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapan üyeler, yüksek lisanslarını bitirmeleri koşuluyla 2 yıl süre ile sınırlı olmak üzere üyelik ödentisinin %50`sinden muaftır.

• Meslekte 40 yılını dolduran üyelerimizin geçmişe dönük aidat borçları varsa tahsil edilir, 40 yılını doldurduğu yıldan sonraki yılların üyelik aidatları tahakkuk ettirilmez.

• Meslektaşlarımız, http://www.imo.org.tr/uyegiris.php linkinden üye girişi yaparak internet üzerinden kredi kartıyla aidatlarını ödeyebilirler.

• Oda Yönetim Kurulu`nun 26 Mayıs 2015 tarih ve 22/1358 nolu kararı ile aidat borcu olmayan üyelerimiz "Ferdi Kaza Sigortası" kapsamına alınmıştır.

 

Dosyalar

EK-1 NAKİL DİLEKÇESİ (182 KB) (21.10.2015 10:17:37)

EK-2 KAYIT KAPATMA DİLEKÇESİ (173 KB) (21.10.2015 10:17:51)

EK-3 KAYIT AÇMA DİLEKÇESİ (168 KB) (21.10.2015 10:18:21)

EK-4 KİMLİK YENİLEME FORMU (225 KB) (30.01.2017 17:41:23)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır