ŞUBE YÖNETİM KURULU & TEMSİLCİLİK KURULLARI ORTAK TOPLANTISI ONE-LİNE OLARAK YAPILDI

Şube Yönetim Kurulumuz, bağlı Temsilcilik Kurulları birlikte Meslektaşlarımızın Mesleklerini yürütürken karşılaştıkları sorunları -çözüm önerilerini değerlendirdi

Eklenme Tarihi: 28/02/2021

Şube Yönetim Kurulumuz, Şubeye bağlı Temsilcilik Kurulları ile 28 Şubat 2021 tarihinde one-line toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri,

Amasya Temsilcilik Kurulu Üyeleri

Ordu Temsilcilik Kurulu Üyeleri,

Sinop Temsilcilik Kurulu Üyeleri,

Tokat Temsilcilik Kurulu Üyelerinin katıldığı 

Toplantıda;

  • Oda Yönetim Kurulumuz  ve bağlı olarak Şube Yönetim Kurulumuzun  Mesleğimize, Meslektaşımıza  yaklaşımı ve de  bu bağlamda Örgütsel faaliyetlere bakış açısı değerlendirildi.
  • Temsilcilikler dönem faaliyetlerini ve yapmayı planladıkları etkinlikleri paylaştılar.
  • Temsilciliklerin ve  Meslektaşlarımızın  genel sorunları ve yerelde yaşadıkları sorunlar-çözüm önerileri değerlendirildi.
  • Halen yürütülmekte olan,                 

"HER ŞANTİYEYE BİR ŞEF !  BİR ŞANTİYEYE BİR ŞEF !

Temalı,  Şantiye Şefliği Kampanyasında bu güne kadar yapılanlar ve bundan sonraki takvim ele alındı. Şube ve Şubemize bağlı Temsilcilikler karşılıklı iletişim ve dayanışma içinde bu kampanyanın eş zamanlı olarak en üst düzeyde yürütülmesine karar verildi.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası