AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRMA SÜRESİ 30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA ERİYOR

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca aidat borcu olan üyelerimizin, bu kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 30 Eylül 2021 mesai bitimine kadar ekte yer alan dilekçe ile bağlı bulundukları şubelerine veya Temsilciliklere başvuru yapmaları gerekmektedir. Uygulama aşağıdaki gibi yapılacaktır. 

1)  Aidat borcu olan üyelerin bu kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 30 Eylül 2021 mesai bitimine kadar Şubelere veya Temsilciliklere başvuruda bulunmaları, gerekmektedir. 

2) Üyelerin, 30/04/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 09/06/2021 tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksitini kanunun yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar (30 Eylül 2021 mesai bitimine kadar) ödemeleri, gerekmektedir.     

3) Kalanın da aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı azami altı eşit taksit olacak şekilde ödenmesi halinde, (Eylül – Ekim – Kasım – Aralık 2021, Ocak – Şubat 2022) bu alacaklara uygulanan fer`i alacaklar tahsil edilmeyecektir. 

4)  Üye aidatları 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak şekilde geriye dönük 5 yıl ve 2021 cari yıl aidatı hesap edilerek tahsil edilecektir. 

5)  En fazla 6 (altı) taksit yapılacağından taksitlerde ay bölünmeyecek, aya tamamlanacaktır.

     Elden taksit yapılamayacaktır. Şubemizde maximum ve bonus özellikli kartlara, Ordu Temsilciliğimizde de maximum özellikli kartlara 6 taksit olanağı sunulmaktadır. 

6)  Bu kanundan faydalanmak isteyen üyeler login (İMOP) sayfasından online ödeme yapamayacaklardır. 

7) Yıllara göre üye aidatları:

2016 yılı için 204,00TL/yıl         (17,00TL/Ay)

2017 yılı için 21,.00TL/yıl        (18,00TL/Ay)

2018 yılı için 228,00TL/yıl       (19,00TL/Ay)

2019 yılı için 228,00TL/yıl        (19,00TL/Ay)

2020 yılı için 228,00TL/yıl       (19,00TL/Ay)

2021 yılı için 264,00TL/yıl      (22.00TL/Ay)olarak tahsil edilecektir. 

SONUÇ OLARAK;

Aidat borçları yapılandırmasından yararlanmak isteyen üyelerimiz 30 Eylül 2021 tarihine kadar şubelerimizden, Temsilciliklerimizden veya  Şube  web sayfasından temin edebilecekleri dilekçe ile başvuru yapabilirler. Elden taksit yapılamayacaktır. Şubede maximum ve bonus özellikli,Ordu Temsilciliğimizde de maximum özellikli kartlara 6 taksit olanağı sunulmaktadır. Dilekçe ile Yapılandırılması   istenen aidat borçlarının yasada belirtilen zamanda ödenmesi gerekir. Aksi halde dilekçe vermiş olsalar dahi yapılandırmadan yararlanamayacaklardır.                                          

Mesai saatlerinde (0533 324 8024 ) borcunuzu öğrenebilirsiniz

Tahsin ASAN-Şube Sekreteri (Özel Hat: 0533 226 07 64  watsapp kullanılıyor)

BANKA HESAP NUMARAMIZ

TEB SAMSUN ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ HESABI

İBAN NO: TR 09 0003 2000 0900 0000 274789


Aidat Borçları Yapılandırma
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası