Üyelik /    Üye İşlemleri /    

Üye İşlemleri

Eklenme Tarihi: 21/11/2021

Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar için gerekli belgeler:

 • E-Mezun Belgesi (E-Devlet sisteminden karekodlu olacak )
 • Nüfus Cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (T.C. kimlik no`lu olacak)
 • 1 adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir)
 • Kimlik ücreti 100.-TL (2022 yılı için),
 • Üyelik işlemleri için bizzat başvurunun (vekaletle üyelik başvurusu kabul
  edilmemektedir) Şubelerimize/Temsilciliklerimize yapılması gerekmektedir.
 • Üyelik başvuru sırasında üye aidatları Oda`ya başvuru tarihinden itibaren
  tahakkuk ettirilir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanların yukarıdaki belgelere ek olarak vermesi gerekli belgeler:
 • YÖK diploma denklik belgesi (aslı üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz
  tarafından görülerek onaylanacaktır).
 • Yurtdışındaki okula ait diplomanın Türkçe tercümesinin (aslı)

Öğrenci Üyelik:

 • Odamızın Öğrenci Üye Yönetmeliği 27 Nisan 2007 itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde yönetmeliğin 4-e maddesi gereği Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler şubelerimize/temsilciliklerimize öğrenci üye olmak için başvuruda bulunabilirler.

 Öğrenci üyeliği için gerekli belgeler:

 • Yeni tarihli öğrenci belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. kimlik no`lu),
 • 1 Adet fotoğraf,
 • Öğrenci üye kayıt ücreti 2022 yılı için 5.-TL`dir.
 • Yıllık öğrenci üyelik ödentisi, üye ödenti tutarının %5`dir.
 • Şubelerimizden/temsilciliklerimizden temin edilecek olan öğrenci üyelik formu.

Kimlik Yenileme

 • Kimlik yenileme formu,
 • Bir adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir),
 • T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2022 yılı kimlik ücreti olan 100.-TL`nin ödenmesi,
 • Kimlik yenilenmesi halinde yıllık üyelik aidatı ile geçmişe dönük aidat borcu varsa tamamı tahsil edilir,
 • İsim ve soyadı değişikliği yapan üyelerden, mahkeme kararı; ve yeni düzenlenmiş nüfus cüzdanı fotokopisi,

 Nakil İşlemleri (Şube değişikliği)

 • Nakil işlemleri için Ek-1`deki nakil dilekçesi ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca üyelerimiz nakil talebinde bulunduğu şube hinterlandında adres beyan etmeleri koşuluyla http://www.imo.org.tr/uyegiris.php linkinden nakil başvurusunda bulunabilirler.
 • Nakil talebinde bulunan üyemizin nakil istediği şube hinterlandı dışında aktif şantiye şefliği https://yds.csb.gov.tr/pages/login linkinden kontrol edilerek, önceki şube hinterlandında varsa şantiye şefliği sıfırlandıktan sonra nakil işlemi gerçekleştirilir.

Üyelikten Ayrılma İşlemleri

 • Ek-2`deki kayıt kapatma dilekçesinin doldurulması.
 • Üye kimlik kartının iade edilmesi, kimlik kullanım süresi dolsun veya dolmasın kimlik kartının kaybı halinde (Ek-3)`deki dilekçenin doldurulması,
 • Başvuru tarihi itibarıyla aidat borcunun bulunmaması (aidat borçları başvuru tarihi itibarıyla tahsil edilir, başvuru tarihinden sonraki ayların aidatı tahsil edilmez).

Üyelikten Ayrılanların Tekrar Üye Olma İşlemleri:

 • 1 adet üye sicil fişi doldurması,
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı tekrar üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz tarafından görülerek onaylanacaktır) 2022 yılı için geçerli olan 100,00TL kimlik ücretinin ve cari yıl aidatı kadar kayıt açma ücretinin tahsil edilmesi,
 • 1 adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir)

Üye Aidatları

 • Üye aidatlarının yıl içinde ödenmesi zorunludur. Borçlar Yasası gereği süresi içinde ödenmeyen aidatların tahsili geriye dönük 5 yıl dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu süreye cari yıl dahil değildir.
 • Üyelik ödentisi 2022 yılı için 25 TL/ay`dır. Üyelik aidatı başvuru tarihi itibariyle tahakkuk eder.
 • Askerliğini bitirmiş kayıtlı üyelerden askerlik süresini gösterir terhis belgesi ibraz edilmesi koşuluyla askerlik sürelerinin tamamı boyunca üyelik ödentisi alınmaz.
 • İnşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapan üyeler, yüksek lisanslarını bitirmeleri koşuluyla 2 yıl süre ile sınırlı olmak üzere üyelik ödentisinin %50`sinden muaftır.
 • Meslekte 40 yılını dolduran üyelerimizin geçmişe dönük aidat borçları varsa tahsil edilir, 40 yılını doldurduğu yıldan sonraki yılların üyelik aidatları tahakkuk ettirilmez.
 • Meslektaşlarımız, https://imop.imo.org.tr/uyelogin/index.php linkinden üye girişi yaparak internet üzerinden kredi kartıyla aidatlarını ödeyebilirler.


imo-icon EK-1 NAKİL DİLEKÇESİ (182 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon EK-2 ÜYELİKTEN AYRILMA DİLEKÇESİ (293 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon EK-3 ÜYELİKTEN AYRILANLARIN ÜYE KİMLİK KARTI KAYIPSA DOLDURACAKLARI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (93 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon EK-4 KİMLİK YENİLEME FORMU (225 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası