YOLLAR TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (YTMK) ÖDÜLLERİ

Odamızın da üyesi bulunduğu Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) tarafından Karayolu Mühendisliği ve Ulaştırması konularında bir doktora tezine, bir yüksek lisans tezine ve üç bildiri veya makaleye “YTMK ÖDÜL YÖNETMELİĞİ”nde belirtilen koşullara göre ödül verilecektir

Eklenme Tarihi: 11/12/2021

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının da üyesi bulunduğu Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) tarafından "Karayolu Mühendisliği ve Ulaştırması" konularında her yıl bir doktora tezine, bir yüksek lisans tezine ve üç bildiri veya makaleye YTMK Ödül Yönetmeliğinde belirtilen koşullara göre bu yılda ödül verileceği bildirilmiştir. Buna göre;

YTMK 2021 yılı ödülleri


- Doktora tezi için 6.500.-TL.
- Yüksek lisans tezi için 4.000.-TL.
- Üç makale ya da bildirinin her biri için 3.000.-TL. ve ödül belgesinden oluşacağı belirtilmiştir.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası