İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ


Yayın Yeri: Alaz Ofset

Önsöz
Genel Hükümler
Sağlık Şartlan Ve Güvenlik Tedbirleri
İşyerlerinde Bulunması Gereken Sağlık Şartlan Ve Güvenlik Tedbirleri
İşçilere Ait Yatıp Kalkma Yerlerinde Ve Diğer Müştemilatında Bulunması Gereken Sağlık Şartları Ve Güvenlik Tedbirleri
İşyerlerinde Kullanılan Alet, Edevat, Makine Ve Hammaddeler Yüzünden Çıkabilecek Hastalıklara Engel Olacak Tedbirler
Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Alınacak Tedbirler
Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Genel Tedbirler
Kimyasal Etkilerle Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Özel Tedbirler
Tozlarla Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Özel Tedbirler
Fizik Ve Mekanik Nedenlerle Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Özel Tedbirler
Kullanılan Hammaddelerden Veya İşyerinin Özelliğinden Ortaya Çıkabilecek Bulaşıcı Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Özel Tedbirler
İşyerlerinde İş Kazalarına Karşı Alınacak Tıbbi Tedbirler Ve İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu Olan İlk Yardım Ve Tedavi Levazımı İle Sıhhi Tesisat
İşyerlerinde İş Kazalarını Önlemek Üzere Alınacak Güvenlik Tedbirleri Ve Bulundurulması Gereken Araçlar
İşyerlerinde Yangına Karşı Alınacak Güvenlik Tedbirleri
İşyerlerindeki Makinalarda Ve Tezgâhlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Fırınlarda Ve Ocaklarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
El Aletlerinin Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Kaldırma Makinalannda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Taşıyıcılarda (Transportörlerde) Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Boru Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Malzemenin Kaldırılma, Taşınma, İstiflenme Ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Bakım Ve Onarım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Kişisel Korunma Araçları
Son Hükümler
Ek: Yargıtay Kararları
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası